Sokndal kommune

Sokndal kirke

Sogndalstrand

Solliknuden

Stuhaughuset

 
   

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR SOKNDAL KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Sokndal kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Sokndal kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Sokndal kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Rådmannen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste.
I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Sokndal kommune periodiserte arkivplanen i 2008. 

Denne versjonen, som er under stadig oppdatering, er den gjeldende versjonen av arkivplanen til kommunen.

Som rådmann i Sokndal kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Sokndal kommune 01.06.2017

Helge Madland

- rådmann -

Arkivplan for Sokndal kommune ble lagt fram og presentert for rådmann

og etatssjefer i møte den 28 .mars 2017.

Planen er nå lagt ut på kommunens hjemmeside.