Utskriftsvennlig versjon

Beskrivelse av administrativ organisering

Administrasjonen i Sokndal kommune ledes av rådmannen.

Rådmannens strategigruppe består av rådmann, økonomisjef, personalsjef, helse- og omsorgssjef, teknikk- og miljøsjef og oppvekst- og kultursjef.

Rådmannens stab består av økonomi, lønns- og personalavdeling, servicekontor, næring, ikt-avd, jord- og skogbruk.

Teknikk- og miljøsjefens stab består av fagpersonell innen byggesak, vann- og avløp, oppmåling, miljøvern, brann, vaktmester, renhold, samt driftsavdeling med uteseksjon.

Helse- og omsorgssjefens stab består av distriktsledere, lønnsmedarbeider, vernepleier, hjemmehjelp, fysioterapeut, sykepleiere og psykiatritjenesten.
Sykehjem, hjemmesykepleien, eldresenter og bolig for psykisk utviklingshemmede.
Leger, turnuskandidat, helsepersonell, sekretær, helsekoordinator og ambulansepersonell ligger også under dette avsvarsområdet

Oppvekst- og kultursjefens stab består av oppvekst og kulturkonsulent, pedagogisk veileder, helsestasjon og barnevern.(Barnevern driftes av Eigersund kommune)
Sokndal skole, kulturskole, SFO, kino og bibliotek ligger også under ansvarsområdet.

Kommunens ytre virksomheter ligger i hovedsak under oppvekst- og kulturetaten, helse- og omsorgsetaten og teknikk- og miljøetaten. 

Laster...