Arkivplan.no

Arkivplan for Sokndal kommune

Sokndal kirke

Sogndalstrand

 

Formålet med arkivplanen

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Sokndal kommune. Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at kommunen ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Rådmannen har arkivansvaret

Ifølge arkivforskriften § 1 er arkivansvaret en del av det ansvaret som er lagt til administrasjonssjefen (rådmannen) etter kommunelovens § 23.

NB! Arkivplanen er under revisjon. Etter hvert som de ulike områdene blir ferdigstilt, vil de også bli publisert.

 

Solliknuden

Stuhaughuset